Aleksandra Lečić

 

Aleksandra Lečić  je rođena 1986. godine u Užicu gde je započela svoje muzičko obrazovanje u klasi prof. Katarine Petrović. Srednju muzičku školu završila je u Kragujevcu u klasi prof. Karolja Maročika. Diplomirala sa ocenom deset 2009. godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, u klasi prof. Karolja Maročika i prof. Janoša Balinta. Dobitnica je Godišnje nagrade fakulteta kao najbolji student 2005/2006. godine. U školskoj 2007/2008. i 2008/2009. godini dobija Zahvalnicu fakulteta za postignute rezultate. Pohađala je seminare kod eminentnih profesora flaute; Jane Tomsen, Tadea Koelja, Janoša Balinta, Benedeka Čaloga. Iza sebe ima preko sto javnih nastupa, solističkih koncerata i koncerata kamerne muzike (Srbija, Crna Gora, Češka, Poljska, Nemačka, Mađarska). Osvojila je oko trideset prvih, specijalnih nagrada i laureta na značajnim takmičenjima u zemlji i inostranstvu ( ‘Petar Konjović`, ‘Davorin Jenko`, Festivali muzičkih škola Srbije, Festival flautista u Valjevu, Republičko takmičenje, Takmičenje drvenih duvača u Požarevcu, ‘Beogradski pobednik`, ‘Ohridski biseri` u Makedoniji, Međunarodno takmičenje harmonikaša u Puli u duu sa Nikolom Malidžanom...)

Učesnici

Milica Milojević Bogdanović
Milica Milojević Bogdanović rođena ...
Dejan Gavrić
Dejan Gavrić studirao je flautu na FMU u ...
Nicola Mazzanti
Nicola Mazzanti je solo pikolista orkestra ...
Andrea Oliva
"Andrea Oliva je jedan od najboljih flautista ...
Matthias Ziegler
Matthias Ziegler jedan je od najinovativnijih ...
Matej Zupan
Matej Zupan rođen je 1970. godine u ...
Matjaž Debeljak
Matjaž Debeljak, rođen je 1961. godine. ...
Vladimir Stanković
Vladimir Stanković je rođen 1972. godine u ...
Gergely Ittzes
Gergely Ittzes (1969) pohađao je ...
Uki Ovaskainen
Ovaskainen je rođen u Finskoj. Klavir svira ...
Stana Krstajić
Stana Krstajić je studirala na Muzičkoj ...
Natalija Mladenović
Natalija Mladenović je počela da uči ...
Goran Kostić
Goran Kostić je solo-kontrabasista ...
Maja Rajković
Maja Rajković je rođena u Beogradu. Osnovno ...
Tea Dimitrijević
Tea Dimitrijević je rođena u Beogradu. ...
Meri Bojić-Radojčić
Meri Bojić – Radojčić je diplomirala ...
Tamara Dobranić
Tamara Dobranić rođena je 1986. godine. Sa ...
Jovana Stanković
Jovana Stanković je rođena 1987. godine u ...
Ivana Ugrčić
Ivana Ugrčić je studirala i diplomirala na ...
Nataša Perazić
Nataša Perazić rođena je 1985. ...
Aleksandra Lečić
Aleksandra Lečić  je rođena 1986. ...
Nikola Malidžan
Nikola Malidžan je rođen 1986. u Novom ...
Milena Jančurić
Milena Jančurić rođena je u Novom Sadu ...