Meri Bojić-Radojčić

 

Meri Bojić – Radojčić je diplomirala i magistrirala klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Delovala je kao korepetitor u Muzičkoj školi “Kosta Manojlović”, a od 2001. godine je umetnički saradnik na Katedri za duvačke instrumente na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Bila je angažovana na majstorskim kursevima kod Stefana Kamilarova, Orfea Mandocija, Orela Nikolea i Knuta Senstevolda. 
Dobitnik je niza nagrada i priznanja među kojima su Univerzitetska zahvalnica Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i imenovanje za najboljeg saradnika na Međunarodnom takmičenju Petar Konjović 2002.

Učesnici

Matej Zupan
Matej Zupan rođen je 1970. godine u ...
Uki Ovaskainen
Ovaskainen je rođen u Finskoj. Klavir svira ...
Ana Bogdanović
Ana Bogdanović je rođena 1968. godine u ...
Maja Rajković
Maja Rajković je rođena u Beogradu. Osnovno ...
Meri Bojić-Radojčić
Meri Bojić – Radojčić je diplomirala ...
János Bálint
Janoš Balint je rođen u Mađarskoj ...
Tadeu Coelho
Tadeo Koeljo je od 2002. godine redovni ...
Kraljevski gudači Sv. Đorđa
Gudači Sv. Đorđa su stekli međunarodno ...
Arno Steinwider Johannsen
Arno Štajnvider rođen je u Gracu ...
Zorica Ćetković
Zorica Ćetković, pijanista, čembalista i ...