Karolina Šantl Zupan

 

Karolina Šantl Zupan je diplomirala i magistrirala na Muzičkoj Akademiji u Ljubljani u klasi prof. Feđe Rupela. Školovanje je nastavila na Visokoj školi za muziku u Beču u klasi prof. Volfganga Šulca. Četiri godine je bila član orkestra Slovenačke filharmonije. Sada je redovan profesor na Muzičkoj Akademiji u Ljubljani. Nastupa kao solista i kao član različitih kamernih ansambala. Deluje u Slovenačkom kamernom orkestru i članica je međunarodnog kvarteta flauta Syrinx. Kao solo flautistkinja angažovana je u orkestru Opere i baleta u Ljubljani. Tokom studija dobitnica je više prvih nagrada na nacionalnim republičkim i saveznim (jugoslovanskim) takmičenjima. 1993. godine je dobila prvu nagradu na Takmičenju muzičkih umetnika Slovenije. Na međunarodnom takmičenju u Marknojkirhenu je za izvođenje programa nagrađena posebnom nagradom žirija. Snimala je za slovenačku Radio televiziju kao i za RAI u Italiji. Kao solistkinja nastupala je sa orkestrom Slovenačke filharmonije, sa Simfonijskim orkestrom Radio televizije, kao i sa Simfonijskim orkestrom Frajburga. 1990. godine nagrađena je Prešernovom nagradom za izvedbu Sonate Filipa Gobera. Snimila je pet kompakt diskova sa delima za flautu i harfu, flautu i klavir kao i za kvartet flauta.

Učesnici

Maja Rajković
Maja Rajković je rođena u Beogradu. Osnovno ...
Shigenori Kudo
Shigenori Kudo rođen je u Saporu (Japan). ...
Norbert Girlinger
Norbert Girlinger rođen je 1962. godine. ...
Andreas Poezlberger
Andreas Poezlberger rođen je 1963. godine. ...
Sven Birch
Sven Birch rođen je 1960. godine u Danskoj ...
Trio George Crumb
Trio George Crumb oformljen je 1992. godine i ...
Trio Timbre
Posle veoma uspešnog koncerta u sali ...
Karolina Šantl Zupan
Karolina Šantl Zupan je diplomirala i ...
Marina Nenadović
Marina Nenadović je rođena u New York ...
Milana Zarić
Milana Zarić je završila osnovne studije ...
Jasna Tucović
Jasna Tucović je diplomirala i magistrirala ...
Boris Brezovac
Rođen je u Novom Sadu. Osnovne studije je ...
Endre Varga
Endre Varga rođen je u Subotici 1963. ...