Intenzivni majstorski kurs za flautu i klarinet

Fakultet umetnosti u Nišu od 7 - 10. februara 2013. godine organizuje intenzivni majstorski kurs za Flautu i Klarinet, mr Anđele Bratić i spec. Miloša Mijatovića docenata Fakulteta umetnosti u Nišu.

Postoji mogućnost aktivnog ili pasivnog učešća na kursu. Pasivno učešće je moguće, ako postoji dovoljan broj aktivnih učesnika.

Aktivno učešće

KOTIZACIJA: 3.500,00 din (ne vraća se)

Uplata za četiri časa (po sat vremena) 9.000,00 din, odnosno 2.500,00 din po jednom času.

Za studente Fakulteta umetnosti u Nišu važi popust od 30% na cenu časova.

Broj aktivnih učesnika je ograničen.

Pasivno učešće

KOTIZACIJA:  2.300,00 din (dozvoljava prisustvo celom kursu)

Nalog za plaćanje

Korisnik: Fakultet umetnosti u Nišu

Žiro račun broj: 840-2012666-89

Poziv na broj: 742121-10

Svrha: Majstorski kurs za flautu/klarinet

Registracija za majstorski kurs

Pošaljite uredno popunjen prijavni formular na e-mail adresu:

tomic@artf.ni.ac.rs

Rok za upis i uplatu:

5. februar 2013. godine

Koordinator: mr Dragan Tomić

Tel: +381 18 513 271

+381 69 144 5337

tomic@artf.ni.ac.rs

(Radnim danima od 10 - 15 časova)

Na kraju majstorskog kursa aktivni učesnici nastupaju na završnom koncertu, koji će biti održan u Koncertno-izložbenom prostoru Fakulteta umetnosti u Ulici Knjaževačkoj 2A.